Search

Onze manieren

Zo zijn onze manieren

Brengen van de kinderen:

De kinderen en hun ouders maken gebruik van de ingangen die voor hen bestemd zijn: de kleuters via het kleuterplein, groep 3,4 en 5 via de hoofdingang en groep 6,7 en 8 via het grote plein.

De lessen beginnen na de tweede bel om 8.45 uur. Ouders dienen op dat moment het lokaal verlaten te hebben. De kinderen kunnen vanaf 8.30 uur in het lokaal terecht. De groepsleerkracht zal op dat moment aanwezig zijn om toezicht te houden in de groep. De ouders nemen buiten het lokaal afscheid van hun kind. De ouders van de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 kunnen hun kinderen wel tot in de klas begeleiden maar ook hier geldt dat zij om 8.45 uur de klas moeten hebben verlaten. Na de herfstvakantie zullen ook de ouders van de kinderen uit groep 3 buiten het lokaal afscheid moeten nemen.

Na de middagpauze verzamelen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zich op het schoolplein. De kinderen worden pas na 13.00 uur op het schoolplein toegelaten. Na de eerste bel om 13.10 uur gaan de kinderen rustig naar hun lokaal toe. De groepsleerkrachten houden toezicht.

Maken van afspraken

U kunt altijd de groepsleerkracht van uw kind spreken, maar na het maken van een afspraak. Dit gesprek vindt dan uiteraard plaats na 15.30 uur. Blijf niet met uw zorgen zitten maar vertel erover. De directeur is van dinsdag t/m vrijdag op school aanwezig. Afspraken bij voorkeur op dinsdag en donderdag.

Pauzehap / lunch

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk fruit of groente ( “gruit”) mee te geven of een boterhammetje. De gruitdagen zijn de dinsdag en de donderdag. Het meebrengen van snoep, chips,chocolade, cola e.d. is niet toegestaan.

Stichting