Search

Onze visie:

Hoe zien wij de mens in de samenleving?

 
Ieder mens, ieder kind is een lerend, zich ontwikkelend persoon. Mensen, kinderen maken zelfstandige keuzes binnen gestelde kaders; als school helpen wij kinderen in het maken van die keuzes. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg en interesses. Ons onderwijs wil daarbij zoveel mogelijk op aansluiten.
 
Wat zijn daarbij de centrale waarden?
 
 • Respectvol omgaan met een ieder
 • Openheid en transparantie ten aanzien van de organisatie
 • Verantwoordelijkheid voelen en ook durven nemen
 • Veiligheid waarborgen door kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid
 
Wat zijn de belangrijke doelen?
 
 • Door een stimulerende leeromgeving te bieden, willen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen.
 • Door een veilig schoolklimaat te creëren, willen we de potentie van de leerlingen optimaal benutten, dat wil zeggen dat we ambitieus zijn in het behalen van resultaten
 • De komende jaren zal het speerpunt ons rekenonderwijs zijn.
 
Welke middelen zetten we in?
 
 • Een leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie in tempo en aanleg, zelfstandig werken en ICT vaardigheden
 • Een professionele opbrengstgerichte en resultaatgerichte cultuur
 • Een pedagogisch klimaat dat structuur en veiligheid biedt
 • Laagdrempelig richting ouders
 
 
Onze missie:
 
In het kort komt het hier op neer:
 
Het Veenpluis voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid

Stichting