Search

Oudertevredenheid

Basis vragenlijsten Primair Onderwijs

BvPO biedt basis vragenlijsten voor: ouders en verzorgers (OTP), leerlingen (LTP) en medewerkers (PTP).

De basis vragenlijsten geven een duidelijk inzicht in de tevredenheid van de leerlingen en hun ouders en verzorgers (de klanten) en het personeel over de belangrijkste thema's. Daarnaast maakt het gebruik van gestandaardiseerde basis vragenlijsten vergelijking met andere scholen mogelijk. Het Veenpluis heeft hier aan deelgenomen. Onderstaand kunt u de uitslag downloaden. In februari 2015 zijn de ouders opnieuw gevraagd over Het Veenpluis.

Stichting