Search

Luizen Opsporings Team

Na elke vakantie is het gebruikelijk dat het LOT (Luizen Opsporings Team) de kinderen en de leerkrachten controleert op het hebben van hoofdluis. Deze groep ouders signaleert alleen maar. De ouders hebben de taak om preventief te werk te gaan door regelmatig hun kinderen op hoofdluis te controleren. Mocht uw kind onverhoopt luizen of neten hebben, dan wordt u daarvan in kennis gesteld door de directeur van de school. Aan u wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Na ongeveer 14 dagen volgt er een hercontrole. In de nieuwsbrief worden de data gepubliceerd van de luizencontrole. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de controle kunt u contact opnemen met Maria Luimstra. Heeft u hoofdluis gevonden bij uw kind dan horen we dat graag, zo kunnen we verspreiding op school voorkomen.

Elke eerste maandag na een vakantie komt het LOT de kinderen controleren. Tevens wordt de controle elke keer aangekondigd in de nieuwsbrief!

Stichting