Search

Eenmalig registreren

Omdat onze website is vernieuwd vragen we u of u zich opnieuw op onze site wilt registreren voor het ontvangen van de nieuwsbrief van onze school. Rechtsboven ziet u "registreren" staan. Na deze registratie krijgt u een mail, deze mail kunt u zien als bevestiging dat u de nieuwsbrief krijgt. Deze registratie betekent dit niet dat u foto's kunt bekijken met deze registratie. Dit gaat op de oude manier. Echter, de gebruikersnaam "foto" is veranderd in: Veenpluis. U krijgt het wachtwoord via de mail. Op deze wijze kunt u foto's én documenten lezen op onze vernieuwde website!

Stichting